"GELECEKLERİ İLK ADIMDA SAKLI"

Anaokulumuzda; Türk Milli Eğitimi'nin hedef ve ilkeleri doğrultusunda özgün araç-gereçleri ve uzman öğretmenleriyle,her çocuğun doğuştan gelen temel potansiyelini geliştirmesine yardımcı olan, okula ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştiren, yüksek bir benlik saygısı geliştirmesine olanak sağlayan, yaşamı boyunca sürecek çalışmalarında başarılı olabilmesi için konsantrasyon alışkanlığı kazandıran,merak, girişimcilik ve tutarlılık alışkanlıklarını geliştiren,iç disiplini ve güven duygusunu geliştirip koruyan, sosyal olarak kabul edilebilir davranışlar geliştirmesini sağlayan, ayırt etme ve karar verme yeteneklerini arttırmak için duygusal ve motor yeteneklerini geliştiren, yaşamı boyunca sürecek öğrenme işlevi için gerekli temel becerileri kazandıran MONTESSORİ sistemi ile eğitim verilir.